Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13390
Назив: JAČANjE PRINCIPA NEUTRALNOSTI INTERNETA KROZ PRAKSU SUDA PRAVDE EU
Аутори: Lučić, Sonja
Датум издавања: 2021
Сажетак: In Case C-807/18 the Court of Justice of the EU had the opportunity to interpret Regulation 2015/2120, which contains the principle of Internet Neutrality, for the first time. On this occasion, the Court took position that Internet providers must not favor certain applications and services for providing and using data on the Internet to the detriment of others. The principle of net neutrality existed even before the adoption of Regulation 2015/2120. This Regulation establishes measures concerning open access to the Internet. Namely, the Regulation sets rules aimed at ensuring equality and non-discriminatory treatement of traffic, as well as protection of the rights of end users. The principle of net neutrality implies that all providers of internet access services will treat all traffic equally without discrimination, restriction or interference and regardless of the sender and recipient, the content accessed or distributed, the applications or services or provided, or the terminal equipment used.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13390
Тип: Article
DOI: 10.46793/UVP21.505L
Налази се у колекцијама:Faculty of Law, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
505-518.pdf270.5 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons