Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13435
Назив: The influence of internal service quality and employee satisfaction on organizational commitment in travel agencies: The case of Serbia
Аутори: Perić, Goran
Dramićanin, Sandra
Pavlović, Nebojša
Часопис: Menadzment u hotelijerstvu i turizmu
Датум издавања: 2021
Сажетак: The aim of the research is to observe the influence of internal service quality and employee satisfaction on organizational commitment of employees in travel agencies. A sample of 150 respondents employed in travel agencies in Serbia was surveyed in April 2020, using the questionnaire technique and validated instruments: a modified SERVQAL model, Job Satisfaction Survey (JSS) and Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). The influence of internal service quality and employee satisfaction on organizational commitment in travel agencies was tested using multiple regression. Research findings have indicated that the increase in internal service quality and employee satisfaction is accompanied by an increase in organizational commitment of employees in travel agencies. Finally, the results, implications and limitations are presented, and future research recommendations are specified.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13435
Тип: Article
DOI: 10.5937/menhottur2101043P
ISSN: 2620-0279
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja
[ Google Scholar ]

Број прегледа

21

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2620-02792101043P.pdf1.54 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons