Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13438
Назив: Profitability analysis of hotel companies in the Republic of Serbia
Аутори: Mitrovic, Aleksandra
Knežević, Snežana
Milašinović, Marko
Часопис: Menadzment u hotelijerstvu i turizmu
Датум издавања: 2021
Сажетак: The purpose of the research is to examine the level and trends of profitability ratios of hotel companies operating in the Republic of Serbia in the period from 2016 to 2019. The research was conducted on a sample of 100 hotel companies, where profitability was measured by the operating profit rate, the net profit rate, the rate of return on total assets and the rate of return on equity. The results of the research show that the values of the used profitability indicators have increased in 2017 compared to 2016, but decreased in 2018 and 2019. Statistical analysis found that changes in the operating profit rate and net profit rate during the observed four-year period were not statistically significant, while the decline in the value of the rate of return on total assets in 2018 compared to 2017 and the decline in the rate of return on equity in 2018 compared to 2017 and in 2019 compared to 2018 was statistically significant. The results of the research can be important for (1) the management of a company, (2) its owners, because they enable gaining an insight into the level of profitability of entrusted companies, i.e. the companies that are in the ownership, and (3) investors and creators of tourism development policy.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13438
Тип: Article
DOI: 10.5937/menhottur2101121M
ISSN: 2620-0279
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Број преузимања

7

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2620-02792101121M.pdf682.44 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons