Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13985
Назив: Investigation of performance properties of plastic optical fibres used in a traffic light system
Аутори: Savovic, Svetislav
DJORDJEVICH, Alexandar
Min, Rui
Savovic I.
Датум издавања: 2021
Сажетак: We investigate the performance properties of a multimode plastic optical fibre (POF) used in a traffic light system. An analytical function is proposed for predicting the angular power distribution at the output end of a multimode optical fibre when the beam at the input end of the fibre is centrally launched along the fibre axis. We demonstrate how mode coupling affects the output angular power distribution along the fibre and, therefore, the performance of optical fibre used as part of a traffic light system. It is found that as the length of the POF increases, the angular power distribution broadens until it reaches a length at which a steady-state distribution (SSD) is achieved. This broadening is insignificant at short POF lengths of up to 10 m. As a result, the effective radiation area at the output end of any long POF as part of different light systems, such as traffic, building, and bridge light systems, can be determined.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13985
Тип: article
DOI: 10.1070/QEL17649
ISSN: 1063-7818
SCOPUS: 2-s2.0-85119668477
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

85

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.