Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14291
Назив: Impact of agricultural advisory service on development of agricultural production
Аутори: Dimitrijević, Mlađan
Stojic, Vladislava
Датум издавања: 2019
Сажетак: Agricultural advisory includes coordination between people, modern technology and natural conditions. Since in the conditions of domination of small family farms, the agricultural advisory service along with agricultural cooperatives represents one of the two hubs of the agricultural development of Serbia, the aim of this paper is to determine, on the basis of analysis of the current development and present performance of the agricultural advisory service, the need to provide new forms of advisory services. The successful organization and practical functioning of the agricultural advisory service, especially in unstable economic conditions, is essential for achieving the development goals of Serbia's agriculture. There are already many activities of the advisory service, but the aim of this paper is to analyze the extent to which the agricultural advisory service in Kragujevac influenced the development of agricultural production in the surrounding villages. The obtained results indicate that the agricultural advisory service in Kragujevac has very little influence on the development of agricultural production in the surrounding villages.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14291
Тип: article
DOI: 10.5937/ekoPolj1902617D
ISSN: 0352-3462
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

45

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0352-34621902617D.pdf692.87 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons