Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14498
Назив: VARIJABILNOST SASTAVA ETARSKOG ULJA VRSTE COTINUS COGGYGRIA SCOP. (ANACARDIACEAE) SA TERITORIJE SRBIJE
Аутори: Stanković, Milan
Marković, Tatjana
Zlatić, Nenad
Đelić, Gorica
Bojović, Biljana
Часопис: Zbornik radova / XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Датум издавања: мар-2022
Сажетак: The aim of this study is to determine the qualitative and quantitative variability of volatile constituents of leaf essential oils of Cotinus coggygria Scop., wild-growing at three different types of the substrate; calcareous (3), serpentinite (2) and sandy (1). The essential oil samples were hydrodistilled from fresh leaves of C. coggygria. The obtained results showed that the leaf essential oils from all populations (i.e. regardless of the substrate on which they spontaneously grew) are abundant in monoterpene hydrocarbons (95.7%). Populations from calcareous and serpentinite habitats synthesize almost twice more oxygenated monoterpenes in their oils compared to that from the sandy substrate, while populations from serpentine and sandy substrates produce almost twice more sesquiterpene hydrocarbons than those from calcareous substrates. Therefore, it can be concluded that edaphic characteristics of natural stands of C. coggygria affect the composition of their leaf oils, which may have significant applications in biotechnology.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14498
Тип: conferenceObject
DOI: 10.46793/SBT27.469S
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

38

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
469-475-B22.pdf238.73 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons