Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14874
Назив: The Effect of Glycol Derivatives on the Properties of Bio-Based Unsaturated Polyesters
Аутори: Pantic O.
Spasojevic M.
Džunuzović E.
Nikolic, Marija
Savić, Jovana
Markovic, Maja
Spasojević, Pavle
Датум издавања: 2022
Сажетак: The scope of the present study was to prepare fully bio-based unsaturated polyester resins (UPRs) with comparable properties to the commercial formulations. The focus was set on the determination of the optimal prepolymer formulation using the same set of diacids (itaconic and succinic acid) and different diols (propylene glycol, isosorbide and neopentyl glycol) or its equimolar mixtures, keeping the fixed molar ratio of 1:1:2.1 in all feed compositions. Instead of commonly used styrene, bio-based dimethyl itaconate was used as a reactive diluent (RD). The rheology of the obtained resins was studied in detail. The effect of the used diol on structural (FTIR), thermal (DSC), thermomechanical (DMA), and mechanical (tensile) properties was explained. The properties of UPRs were found to be highly dependent on the diol used in the prepolymer formulation. The UPR with an equimolar ratio of propylene glycol and neopentyl glycol was shown to be the most promising candidate to compete with the commercial petroleum-based resins.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14874
Тип: article
DOI: 10.3390/polym14152970
SCOPUS: 2-s2.0-85137085006
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

33

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
polymers-14-02970.pdf3.22 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.