Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14893
Назив: Chemical similarity of molecules with physiological response
Аутори: Redžepović, Izudin
Furtula, Boris
Датум издавања: 2022
Сажетак: Measuring the similarity among molecules is an important task in various chemically oriented problems. This elusive concept is hard to define and quantify. Moreover, the complexity of the problem is elevated by bifurcating the notion of molecular similarity to structural and chemical similarity. While the structural similarity of molecules is being extensively researched, the so-called chemical similarity is being mentioned scarcely. Here, we propose a way of converting the physico-chemical properties into molecular fingerprints. Then, using the apparatus of measuring the structural similarity, the chemical similarity can be assessed. The proof of a concept is demonstrated on a set of molecules that induce diverse physiological responses. Graphical abstract: [Figure not available: see fulltext.]
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14893
Тип: article
DOI: 10.1007/s11030-022-10514-5
ISSN: 1381-1991
SCOPUS: 2-s2.0-85136217781
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

70

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.85 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.