Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15019
Назив: Measurement of the H to ZZ branching fraction at a 350 GeV and 3 TeV CLIC
Аутори: Vukas̆inović N.
Božović Jelisavčić I.
Kacarevic G.
Milutinovic-Dumbelovic G.
Agatonovi-Jovin, Tatjana
Smiljanic I.
Radulović, Mirko
Stevanović, Jasna
Датум издавања: 2022
Сажетак: In this paper we investigate the prospects for measuring the branching fraction of the Standard Model Higgs boson decay into a pair of Z bosons at the future Compact Linear Collider (CLIC) at 350 GeV and 3 TeV center-of-mass energies. Studies are performed using a detailed simulation of the detector for CLIC, taking into consideration all relevant physics and beam-induced background processes. It is shown that the product of the Higgs production cross section and the branching fraction BR(H→ZZ∗) can be measured with a relative statistical uncertainty of 20% (3.0%) at a center-of-mass energy of 350 GeV (3 TeV) using semileptonic final states, assuming an integrated luminosity of 1 ab-1 (5 ab-1).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15019
Тип: article
DOI: 10.1103/PhysRevD.105.092008
ISSN: 2470-0010
SCOPUS: 2-s2.0-85131691195
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

32

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.85 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.