Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15414
Назив: THE IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC ON THE TOURISM DEVELOPMENT
Аутори: Đorđević, Nataša
Milićević, Snežana
Датум издавања: 2021
Сажетак: The COVID -19 pandemic made 2020 a devastating year for the tourism industry. To stop the spreading of the virus the restrictive measures such as lockdowns, have affected many economies, from which tourism suffers directly and greatly. The purpose of this study is to analyze the state of tourism at the international level and tourism in the Republic of Serbia during the pandemic, by examining the tourist arrivals and overnight stays in 2020. At the international level, the loss in tourism arrivals and receipts experience even the leading regions in tourism. Also in Serbia, there is a noticeable decrease in foreign tourist arrivals and overall tourist arrivals in 2020.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15414
Тип: conferenceObject
DOI: 10.52370/TISC21399ND
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

47

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
document TISC 21 Natasa Djordjevic.pdf452.71 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.