Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15431
Назив: THE FUTURE OF TOURISM THROUGH A GREEN DEVELOPMENT STRATEGY
Аутори: Stojanović, Katarina
Čavić, Dejan
Датум издавања: 2022
Сажетак: Big changes are inevitable. The European Commission have made clear that environmental sustainability should be at the core of the response to the pandemic crisis. In this paper we analyze sustainable tourism as a green development strategy in order to determine ways to adapt to the changes that have taken place in the recent period, as a part of the sustainable tourism concept. Positive and negative aspects of sustainable consumption were analyzed. The positive effects of green areas in terms of human and ecology will be mentioned. We will analyze the possibility of implantation of green solutions to improve the tourist potential of the city.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15431
Тип: conferenceObject
DOI: 10.52370/TISC22331KS
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

36

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
TISC 2022 KS.pdf557.36 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.