Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15437
Назив: The role of eco-innovation in sustainable intellectual capital of the company
Аутори: Jovanović Vujatović, Milica
Ognjanović, Jasmina
popovic, slavica
Датум издавања: 2022
Сажетак: Due to the growing concern for the environment and the impact of new technologies on it, companies are asking how to make a profit while respecting the problems of the environment. In this sense, they develop eco-innovations that do not reduce economic performance, but ultimately affect the strengthening of sustainable intellectual capital, sustainable competitiveness of enterprises and greater business efficiency. The goal of this paper is to point out the importance of the development of sustainable intellectual capital in modern business conditions and the role of eco-innovation within this intangible asset of the company
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15437
Тип: article
DOI: 10.5937/ESD2202043J
ISSN: 2560-421X
Налази се у колекцијама:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

45

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
2560-421X2202043J.pdf696.88 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons