Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16490
Назив: Measuring the performance of mutual funds: A case study
Аутори: Jakšić, Milena M.
Leković, Miljan
Milanović, Marina
Часопис: Industrija
Датум издавања: 2015
Сажетак: In this paper we evaluate the performance of eight open-end mutual funds in the Republic of Serbia for the period 2009-2012, with the aim of testing the justification of active portfolio management of mutual funds, and determining the selection capability of Serbian portfolio managers. Risk-weighted returns of mutual funds are compared with the risk-weighted return of the leading Belgrade Stock Exchange index, Belex15, whereas the following are used as performance measures: Sharpe ratio (Si), Treynor ratio (Ti), and Jensen's or Alpha index (αi). The results suggest that the portfolio of Serbian mutual funds has inferior performance compared to the market portfolio, which indicates the lack of selection capabilities of domestic portfolio managers.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16490
Тип: article
DOI: 10.5937/industrija43-6677
ISSN: 0350-0373
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac
Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Број прегледа

84

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
Measuring the performance of mutual funds – a case study.pdf248.76 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.