Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17370
Назив: Some conjectures and properties on distance energy
Аутори: Caporossi, Gilles
Chasset, Emma
Furtula, Boris
Часопис: Les Cahiers du GERAD
Датум издавања: 2009
Сажетак: The distance energy of a graph G is defined as \(ED(G) = \sum |\mu_i|\)|, where µi is the ith eigenvalue of the distance matrix of G. In this paper, we express the distance spectra and distance energy of complete split graphs and graphs composed of two cliques joined by a matching. We also give some spectral properties of complete multipartite graphs. Finally, we identify structural and numerical conjectures on ED for graphs with number of vertices n and number of edges m are fixed.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17370
Тип: article
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

15

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
paper0064.pdf146.37 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.