Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17452
Назив: Модел унутрашњег окружења у Штерн-Герлаховом експерименту
Аутори: Arsenijević, Momir
Датум издавања: 2010
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17452
Тип: masterThesis
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

36

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
MagistarskaTezaArsenijevic.pdf566.02 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.