Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8820
Назив: Monetary freedom and economic growth in New European Union Member States
Аутори: Ivanović, Vladan
Stanišić, Nenad
Часопис: Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
Датум издавања: 7-апр-2017
Сажетак: © 2017 The Author(s). This paper analyses the relationship between monetary freedom (index measured by the Heritage Foundation) and real economic growth of 11 new member states of the European Union. 19-year panel data regression with fixed effects over the period of 1997– 2015 reveals that the real GDP growth of the selected countries is positively affected by the degree of monetary freedom. However, the relationship between monetary freedom and real GDP growth has weakened after the global recession of 2008. Monetary freedom was not jeopardized during the crisis, while real GDP growth declined significantly in most of economies studied.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8820
Тип: Article
DOI: 10.1080/1331677X.2017.1305803
ISSN: 1331677X
SCOPUS: 85017151795
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

16

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1080-1331677X.2017.1305803.pdf1.17 MBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.