Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9108
Назив: Antimicrobial and antioxidative activity of various leaf extracts of Amphoricarpos Vis. (Asteraceae) taxa
Аутори: Gavrilović M.
Sokovic M.
Stankovíc M.
Marin, Petar
StevanoviĆ Z.
Janaćković P.
Часопис: Archives of Biological Sciences
Датум издавања: 1-јан-2016
Сажетак: © 2016 by the Serbian Biological Society. The antimicrobial and antioxidative activities of diethyl ether, 80% methanol and 50% acetone extracts of the leaves of three Amphoricarpos taxa: A. neumayerianus, A. autariatus ssp. autariatus and A. autariatus ssp. bertisceus (Asteraceae) from the Balkan Peninsula were investigated. The antimicrobial activity was determined by the broth microdilution assay against eight bacterial and eight fungal species. The in vitro antioxidative activity was assessed by the DPPH assay. The total phenolic and flavonoid contents were also determined. The most sensitive bacterial species were Bacillus cereus and Staphylococcus aureus. The best antibacterial potential was obtained for the methanol extract of A. neumayerianus, while the diethyl ether extract of this species showed the lowest effect. In general, the tested extracts showed higher activity than the commercial antibiotics streptomycin and ampicillin. Also, all micromycetes were sensitive to the tested extracts. The most sensitive was Trichoderma viride. The highest and lowest antifungal effect was determined in A. a. ssp. autariatus for the diethyl ether and acetone extracts, respectively. The highest total phenolic and flavonoid contents were determined in the methanol extract of A. a. autariatus. The best antioxidative activity was shown by the methanol extract of A. a. ssp. autariatus as comparing to matching extracts from the other two taxa.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9108
Тип: Article
DOI: 10.2298/ABS160112068G
ISSN: 03544664
SCOPUS: 85046464985
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

14

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-ABS160112068G.pdf172.61 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.