Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9384
Назив: Trigonometric multiple orthogonal polynomials of semi-integer degree and the corresponding quadrature formulas
Аутори: Milovanovic, Gradimir
Stanić, Marija
Tomović, Tatjana
Датум издавања: 2014
Сажетак: An optimal set of quadrature formulas with an odd number of nodes for trigonometric polynomials in Borges' sense [Numer. Math. 67 (1994), 271-288], as well as trigonometric multiple orthogonal polynomials of semi-integer degree are defined and studied. The main properties of such a kind of orthogonality are proved. Also, an optimal set of quadrature rules is characterized by trigonometric multiple orthogonal polynomials of semiinteger degree. Finally, theoretical results are illustrated by some numerical examples.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9384
Тип: article
DOI: 10.2298/PIM1410211M
ISSN: 0350-1302
SCOPUS: 2-s2.0-84911925820
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

97

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.2298-PIM1410211M.pdf192.72 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons