Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9456
Назив: Endovenous laser ablation of the great saphenous vein in patients with von willebrand disease
Аутори: Mirkovic N.
Novakovic, Sladjana B.
Sretenovic Z.
Sretenovic J.
Djurdjevic, Predrag
Датум издавања: 2013
Сажетак: Introduction Patients with von Willebrand disease have a high risk of bleeding during the surgical treatment of varicose veins. Endovenous laser ablation (EVLA) of the great saphenous vein (GSV) is a minimally invasive treatment for saphenofemoral junction incompetence. Th e number of complications and relapse rate of EVLA are lower than in those of conventional surgical treatment. Case presentation A patient with great saphenous vein insuffi ciency, von Willebrand disease and hypofi brinogenemia successfully underwent endovenous laser ablation. Replacement therapy with cryoprecipitate was administered preoperatively and postoperatively. Th e surgical procedure and postoperative course were unremarkable. Conclusion In patients with von Willebrand disease and other coagulation disorders, endovenous laser ablation is a safe and effective treatment. Th e use of minimally invasive treatment, the adequate correction of haemostasis, and close cooperation between the haematologist, anaesthesiologist and endovascular surgeon reduce the risk of bleeding.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9456
Тип: article
DOI: 10.5937/SJECR14-3851
ISSN: 1820-8665
SCOPUS: 2-s2.0-84884561675
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

60

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5937-SJECR14-3851.pdf758.88 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons