Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9549
Назив: Biological activities of toninia candida and usnea barbata together with their norstictic acid and usnic acid constituents
Аутори: Ranković B.
Kosanic, Marijana
Stanojkovic, Tatjana
Vasiljević, Perica
Manojlovic, Nedeljko
Датум издавања: 2012
Сажетак: The aim of this study was to investigate the chemical composition of acetone extracts of the lichens Toninia candida and Usnea barbata and in vitro antioxidant, antimicrobial, and anticancer activities of these extracts together with some of their major metabolites. The chemical composition of T. candida and U. barbata extracts was determined using HPLC-UV analysis. The major phenolic compounds in these extracts were norstictic acid (T. candida) and usnic acid (U. barbata). Antioxidant activity was evaluated by free radical scavenging, superoxide anion radical scavenging, reducing power and determination of total phenolic compounds. Results of the study proved that norstictic acid had the largest antioxidant activity. The total content of phenols in the extracts was determined as the pyrocatechol equivalent. The antimicrobial activity was estimated by determination of the minimal inhibitory concentration using the broth microdilution method. The most active was usnic acid with minimum inhibitory concentration values ranging from 0.0008 to 0.5 mg/mL. Anticancer activity was tested against FemX (human melanoma) and LS174 (human colon carcinoma) cell lines using the microculture tetrazolium test. Usnic acid was found to have the strongest anticancer activity towards both cell lines with IC50 values of 12.72 and 15.66 μg/mL. © 2012 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9549
Тип: article
DOI: 10.3390/ijms131114707
ISSN: 1661-6596
SCOPUS: 2-s2.0-84870663436
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

183

Број преузимања

8

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.3390-ijms131114707.pdf233.26 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons