Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9570
Назив: Estimating the laplacian energy-like molecular structure descriptor
Аутори: Gutman, Ivan
Часопис: Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences
Датум издавања: 26-окт-2012
Сажетак: Lower and upper bounds for the Laplacian energy-like (LEL) molecular structure descriptor are obtained, better than those previously known. These bonds are in terms of number of vertices and edges of the underlying molecular graph and of graph complexity (number of spanning trees). © 2012 Verlag der Zeitschrift für Naturforschung, Tübingen.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9570
Тип: article
DOI: 10.5560/ZNA.2012-0027
ISSN: 09320784
SCOPUS: 84867702820
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

49

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5560-ZNA.2012-0027.pdf108.14 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.