Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9623
Назив: Antioxidant activity, total phenolic content and flavonoid concentrations of different plant parts of Teucrium polium L. subsp. polium
Аутори: Stankovíc M.
Martinović, Neda
Mihailovic, Vladimir
Topuzovic, Marina
Solujic A.
Часопис: Acta Societatis Botanicorum Poloniae
Датум издавања: 1-јан-2012
Сажетак: Total phenolic content, concentration of flavonoids and in vitro antioxidant activity of twenty different extracts from the whole plant and plant parts (leaves, flowers and stems) of Teucrium polium were determined. The total phenolic contents ranged between 14.57 to 157.84 mg of GaA/g of extract. The concentrations of flavonoids varied from 6.48 to 139.87 mg of Ru/g of extract. Antioxidant activity was determined in vitro using DPPH reagent and expressed as concentration of each extract required to inhibit radical by 50% (IC 50) values that ranged from 26.30 to 2190.75 μg/ml. The methanolic leaves extract contain the greatest concentration of phenolic compounds (157.84 mg of GaA/g) and showed strong antioxidant activity (IC50 = 26.30 μg/ml). Ginkgo and Green tea extracts were analyzed for comparison, and the results indicated that some extracts of T. polium were equal in activity with Ginkgo or Green tea and some appeared to have greater activity. The obtained results suggest strong antioxidant activity and large contribution of separate analysis for the maximum exploitation of active phenolic compounds from T. polium. Based on this information, plant parts of this plant are natural sources of antioxidant substances of high importance. © The Author(s) 2012 Published by Polish Botanical Society.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9623
Тип: journal article
DOI: 10.5586/asbp.2012.010
ISSN: 00016977
SCOPUS: 84863652229
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

141

Број преузимања

67

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.5586-asbp.2012.010.pdf441.31 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.