Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9657
Назив: Antioxidant properties of some lichen species
Аутори: Kosanic, Marijana
Ranković B.
Vukojevic, Jelena
Датум издавања: 2011
Сажетак: Antioxidant activity of the acetone, methanol and aqueous extracts of the lichens Cladonia furcata, Hypogymnia physodes, Lasallia pustulata, Parmelia caperata and Parmelia sulcata has been screened in vitro by using different methods (DPPH radical scavenging, superoxide anion radical scavenging, reducing power, determination of total phenolic compounds and determination of total flavonoid ontent). Of the lichens tested, Lasallia pustulata had powerful antioxidant activities. Acetone, methanol and aqueous extracts of this lichen showed 90.93, 69.87 and 65.08% DPPH radical scavenging activities. Moreover, the tested extracts had effective reducing power and superoxide anion radical scavenging. Those various antioxidant activities were compared to standard antioxidants such as ascorbic acid, butylated hydroxyanisole (BHA) and ?-tocopherol. In addition, total content of phenol and flavonoid in extracts were determined as pyrocatechol equivalent, and as rutin equivalent, respectively. The strong relationships between total phenolic and flavonoid contents and the antioxidative activities of tested extracts suggest that these compounds play important role in antioxidant activity. The present stady shows that tested lichen species demonstrated a strong antioxidant activity and can be considered as good sources of natural antioxidants. © 2010 Association of Food Scientists & Technologists (India).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9657
Тип: article
DOI: 10.1007/s13197-010-0174-2
ISSN: 0022-1155
SCOPUS: 2-s2.0-80054944939
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

61

Број преузимања

35

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
10.1007-s13197-010-0174-2.pdf204.26 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons