Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9798
Назив: Development and validation of a fluorometric method for the determination of hesperidin in human plasma and pharmaceutical forms
Аутори: Pavun, Leposava
DimitrićMarković J.
Durdević P.
Jelikić Stankov M.
Dikanović D.
Ciric, Andrija
Malesev D.
Датум издавања: 2012
Сажетак: A fluorometric method, based on the fluorescence properties of the aluminium(III)-hesperidin complex, for the determination of hesperidin in human plasma and pharmaceutical forms has been developed and validated. The complex shows a strong emission in the presence of the surfactant betain sulphonate SB 12 at 476 nm with excitation at 390 nm. The linearity range for pharmaceutical forms of hesperidin was 0.06-24.4 μg mL-1 with a limit of detection, LOD, of 0.016 μg mL-1 and a limit of quantification, LOQ, of 0.049 μg mL-1. Recovery values in the range 99.3-99.7 % indicate good accuracy of the method. A linear dependence of the intensity of fluorescence of the complex on the concentration of hesperidin in plasma was obtained in concentration range from 0.1-12.2 μg mL-1. The LOD was 0.032 μg mL-1 while LOQ was 0.096 μg mL-1. Recovery values were in the range 98.4-99.8 %. The reliability of the method was checked by an LC-MS/MS method for plasma samples and an HPLC/UV method for tablets with direct determination of hesperidin after separation. Linearity range in determination of hesperidin in pharmaceutical forms was obtained in the range from 0.05 to 10.00 μg mL-1. The LOD was 0.01 μg mL-1 and the LOQ was 0.03 μg mL-1. The linearity range for the determination of hesperidin in plasma was 0.02-10.00 μg mL-1 with an LOD 0.005 μg mL-1 and an LOQ of 0.015 μg mL-1. The good agreement between the two methods indicates the usability of the proposed fluorometric method for the simple, precise and accurate determination of hesperidin in clinical and quality control laboratories. Copyright © 2012 (CC) SCS.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9798
Тип: article
DOI: 10.2298/JSC111005060P
ISSN: 0352-5139
SCOPUS: 2-s2.0-84871823513
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

117

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.