Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9895
Назив: Rethinking board role performance: Towards an integrative model
Аутори: Babić, Verica
Nikolić, Jelena
Eric Nielsen, Jelena
Датум издавања: 2011
Сажетак: This research focuses on the board role evolution analysis which took place simultaneously with the development of different corporate governance theories and perspectives. The purpose of this paper is to provide understanding of key factors that make a board effective in the performance of its role. We argue that analysis of board role performance should incorporate both structural and process variables. This paper's contribution is the development of an integrative model that aims to establish the relationship between the board structure and processes on the one hand, and board role performance on the other.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9895
Тип: article
DOI: 10.2298/EKA1190140B
ISSN: 0013-3264
SCOPUS: 2-s2.0-84856203947
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac

Број прегледа

113

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.