Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10086
Назив: Influence of temperature on behavior of the interfacial crack between the two layers
Аутори: Djokovic, Jelena
Nikolic, Ruzica
Tadić, Srđan
Датум издавања: 2010
Сажетак: In this paper is considered a problem of the semi-infinite crack at the interface between the two elastic isotropiclayers in conditions of the environmental temperature change. The energy release rate needed for the crack growth along the interface was determined, for the case when the two-layered sample is cooled from the temperature of the layers joining down to the room temperature. It was noticed that the energy release rate increases with the temperature difference increase. In the paper is also presented the distribution of stresses in layers as a function of the temperature and thelayers' thickness variations. Analysis is limited to the case when the bimaterial sample is exposed to uniform temperature.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10086
Тип: article
DOI: 10.2298/TSCI100603013D
ISSN: 0354-9836
SCOPUS: 2-s2.0-84869756718
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

113

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0354-98361000013D.pdf383.51 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons