Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10248
Назив: Tribological behavior of composites based on ZA-27 alloy reinforced with graphite particles
Аутори: Babic M.
Mitrovic, Slobodan
Dzunic, Dragan
Jeremic B.
Ilija B.
Часопис: Tribology Letters
Датум издавања: 1-феб-2010
Сажетак: The objective of this investigation is to assess the influence of graphite reinforcement on tribological behavior of ZA-27 alloy. The composite with 2 wt% of graphite particles was produced by the compocasting procedure. Tribological properties of unreinforced alloy and composite were studied, using block-on-disk tribometer, under dry and lubricated sliding conditions at different specific loads and sliding speeds. The worn surfaces of the samples were examined by the scanning electron microscopy (SEM). The obtained results revealed that ZA-27/graphite composite specimens exhibited significantly lower wear rate and coefficient of friction than the matrix alloy specimens in all the combinations of applied loads (F n ) and sliding speeds (v) in dry and lubricated tests. The positive tribological effects of graphite reinforcement of ZA-27 in dry sliding tests were provided by the tribo-induced graphite film on the contact surface of composite. In test conditions, characterized by the small graphite content and modest sliding speeds and applied loads, nonuniform tribo-induced graphite films were formed leading to the increase of the friction coefficient and wear rate, with increase of the sliding speed and applied load. In conditions of lubricated sliding, the very fine graphite particles formed in the contact interface mix with the lubricating oil forming the emulsion with improved tribological characteristics. Smeared graphite decreased the negative influence of F n on tribological response of composites, what is manifested by the mild regime of the boundary lubrication, as well as by realization of the mixed lubrication at lower values of the v/F n ratio, with respect to the matrix alloy. © 2009 Springer Science+Business Media, LLC.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10248
Тип: journal article
DOI: 10.1007/s11249-009-9535-2
ISSN: 10238883
SCOPUS: 77649235520
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

53

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.