Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10258
Назив: Synthesis, characterization, electrochemical studies and antitumor activity of some new chalcone analogues containing ferrocenyl pyrazole moiety
Аутори: Ratković, Zoran
Juranić Z.
Stanojkovic, Tatjana
Manojlović, Dragan
Vukicevic R.
Radulovic, Niko
Joksović, Milan
Часопис: Bioorganic Chemistry
Датум издавања: 1-феб-2010
Сажетак: A series of new α,β-unsaturated conjugated ketones containing ferrocenyl pyrazole unit were synthesized and fully characterized by IR and NMR spectroscopy. Electrochemical characterization of subject compounds was performed by means of cyclic voltametry. The in vitro cytotoxic activity of all the synthesized compounds was studied against cervix adenocarcinoma HeLa, melanoma Fem-x and myelogenous leukemia K562 cell lines by the MTT method. Derivative 1l containing 3-pyridyl moiety exhibited a better cytotoxic activity in the cell growth inhibition of K562 cell lines in comparison with cisplatin as a reference compound. © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10258
Тип: article
DOI: 10.1016/j.bioorg.2009.09.003
ISSN: 00452068
SCOPUS: 73349113168
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

53

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.