Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10296
Назив: Enzymes in broiler diets with special reference to protease
Аутори: Dosković, Vladimir
Bogosavljević-Bošković, Snežana
Pavlovski Z.
Milošević, Božidar
Škrbic̈ Z.
Rakonjac, Simeon
Petričevic̈ V.
Датум издавања: 2013
Сажетак: Enzyme supplementation of poultry diets is nutritionally, economically and environmentally justified. Enzymes are used to increase the energy value of feed ingredients and enhance the utilisation of protein, fats, carbohydrates and phytin phosphorus from plant materials, leading to a lower excretion rate of undigested nutrients into the environment and, hence, reduced environmental pollution. This is especially important regarding proteases, as the correct digestion of nitrogenous compounds in feed materials is essential for reducing N excretion - a major pollutant worldwide. Numerous studies have shown no adverse effects of enzyme supplementation in broiler diets on body weight, mortality, health, feed intake, FCR, nutrient digestibility, meat quality and production costs. However, there is still a large amount of uncertainty regarding the use of enzymes. © World's Poultry Science Association 2013.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10296
Тип: article
DOI: 10.1017/S0043933913000342
ISSN: 0043-9339
SCOPUS: 2-s2.0-84879977235
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

76

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.