Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10342
Назив: Investigating the Impact of SERVQUAL Dimensions on Customer Satisfaction: The Lessons Learnt from Serbian Travel Agencies
Аутори: Marinković, Veljko
Senic V.
Kocic, Miodrag
Šapić, Srđan
Часопис: International Journal of Tourism Research
Датум издавања: 1-мар-2013
Сажетак: Despite the rise of online travel booking services, it seems that traditional travel agencies remain an intractable part in the process of making travel arrangements for most travelers. Nevertheless, the question remains as to what triggers travelers' satisfaction with travel agencies. In order to explore this, we focused on Serbian travel agencies and researched the impact of the five individual SERVQUAL dimensions on travelers' satisfaction. Results revealed that four SERVQUAL dimensions (reliability, responsiveness, empathy and tangibility) had a significant influence on customer satisfaction. © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10342
Тип: article
DOI: 10.1002/jtr.884
ISSN: 10992340
SCOPUS: 84874929488
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac

Број прегледа

67

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.