Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10529
Назив: Explicit finite difference solution of the power flow equation in W-type optical fibers
Аутори: Savovic, Svetislav
Simović, Ana
DJORDJEVICH, Alexandar
Часопис: Optics and Laser Technology
Датум издавања: 1-сеп-2012
Сажетак: Using the power flow equation, we have calculated spatial transients of power distribution and a steady-state distribution that are due to coupling of guided to leaky modes in W-type optical fibers (doubly clad fibers). A numerical solution has been obtained by the explicit finite difference method. Results show that power distribution in W-type optical fibers depends on both the intermediate layer width and the coupling strength. W-shaped index profile of optical fibers is effective in reducing modal dispersion and therefore in improving the fiber bandwidth. We have also shown that explicit finite difference method is effective and accurate for solving the power flow equation in W-type optical fibers. © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10529
Тип: journal article
DOI: 10.1016/j.optlastec.2012.01.018
ISSN: 00303992
SCOPUS: 84859160354
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

56

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.