Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10790
Назив: Corrigendum to “Influence of organic, organo-mineral and mineral fertilisers on cane traits, productivity and berry quality of red raspberry (Rubus idaeus L.)” (Scientia Horticulturae (2019) 252 (370–378), (S0304423819302572), (10.1016/j.scienta.2019.04.009))
Аутори: Stojanov D.
Milošević, Božidar
Mašković, Pavle
Miloševič N.
Glišić I.
Paunovic G.
Часопис: Scientia Horticulturae
Датум издавања: 15-окт-2019
Сажетак: © 2019 Elsevier B.V. The authors regret that data in the middle column of Table 3 [Yield per meter of espalier (g)] were incorrectly displayed in the original published paper. The corrected Table 3 is presented below. The authors would like to apologise for any inconvenience caused. Table 3 Impact of fertiliser treatments and years on yield per floricane, per meter of espalier and per hectare.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10790
Тип: Erratum
DOI: 10.1016/j.scienta.2019.108626
ISSN: 03044238
SCOPUS: 85068400704
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

20

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PP3020210224164409.pdf161.98 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице Creative Commons