Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10855
Назив: Study of Influence of Free Radical Species on Antioxidant Activity of Selected 1,2,4-Triazole-3-thiones
Аутори: Đorović Jovanović, Jelena
Milenkovic, Dejan
Joksović, Ljubinka
Joksović, Milan
Marković, Zoran
Часопис: ChemistrySelect
Датум издавања: 5-јул-2019
Сажетак: © 2019 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim The free radical scavenging potency of four 1,2,4-triazole-3-thione compounds towards ten chosen radicals was investigated. The thermodynamic parameters, Gibbs free energies of reactions and reaction enthalpies, were used to determine the most probable mechanism of action. The results indicated that the favourable mechanism of antiradical action was dependent both on the polarity of solvents and a nature of free radical species. The results suggested that Sequential Proton Loss Electron Transfer (SPLET) is the most probable for reaction in benzene, while Hydrogen Atom Transfer (HAT) was favorized for reaction occurring in methanol. The constant competition between these mechanisms of antioxidative action was present. The molecular docking study, obtained for parent molecules of chosen 1,2,4-triazole-3-thiones compounds and their corresponding anionic species, showed their inhibitory nature against histidine kinase inhibitor Sda. Except in the case of compound 4 a, all the anionic species (4 d-4 h) showed the lower inhibition constants, indicating better inhibition potency of Sda, than corresponding parent molecules.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10855
Тип: article
DOI: 10.1002/slct.201900895
SCOPUS: 85068457020
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

80

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.