Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11105
Назив: Free vibration analysis of axially functionally graded tapered, stepped, and continuously segmented rods and beams
Аутори: Šalinić, Slaviša
Obradovic, Aleksandar
Tomović A.
Датум издавања: 2018
Сажетак: © 2018 Elsevier Ltd In this paper a new non-iterative computational technique referred to as the symbolic-numeric method of initial parameters (SNMIP) is proposed. The SNMIP represents a modification of the iterative numeric method of initial parameters in differential form known in the literature. The SNMIP is applied to study free vibrations of Euler-Bernoulli axially functionally graded tapered, stepped, and continuously segmented rods and beams with elastically restrained end with attached masses. Both the longitudinal vibration of rods and transverse vibration of beams are considered. The influence of the attached masses and springs on the natural frequencies of vibration of axially functionally graded rods and beams is examined. The validity and accuracy of the method are proven through the comparison with the known results in the available literature.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11105
Тип: article
DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.05.060
ISSN: 1359-8368
SCOPUS: 2-s2.0-85047896229
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

109

Број преузимања

8

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.