Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11238
Назив: Potential of pure and mixed cultures of Cladosporium cladosporioides and Geotrichum candidum for application in bioremediation and detergent industry
Аутори: Jakovljevic, Violeta
Vrvic, Miroslav
Часопис: Saudi Journal of Biological Sciences
Датум издавања: 1-мар-2018
Сажетак: © 2016 The Authors The effect of ethoxylated oleyl–cetyl alcohol (Henkel, “Merima”, Serbia) on the growth and metabolic activity of Cladosporium cladosporioides, Geotrichum candidum and their mixed culture was in the focus of this paper. The cultures were grown in Czapek-Dox liquid nutrient medium with the addition of 0.5% pollutant and without it. The physico-chemical and biochemical changes of pH, the total biomass dry weight, the quantity of free and total organic acids, proteolytic activity and the quality of carbohydrates were evaluated from 4th to 19th day of fungal growth. The pollutant caused an inhibitory effect on biomass dry weight of C. cladosporioides and G. candidum for 10.36% and 4.65% respectively, and stimulatory effect on biomass of mixed culture for 3.80%. The pollutant had influence on the decrease in pH value of the media in the phase of culture growth, and pH changes were correlated with the amount of excreted total organic acids. The highest quantity of free and total organic acids was noted in media with pollutant of mixed culture and C. cladosporioides, respectively. The alkaline protease activities of C. cladosporioides, G. candidum and mixed culture were enhanced by addition of pollutant for 56.88%, 55.84% and 30.94% respectively. The obtained results indicate the potential of both pure and mixed cultures in mycoremediation environment contaminated by alcohol ethoxylated and detergent industry.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11238
Тип: article
DOI: 10.1016/j.sjbs.2016.01.020
ISSN: 1319562X
SCOPUS: 84958567773
Налази се у колекцијама:University Library, Kragujevac

Број прегледа

47

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.