Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11267
Назив: Hydrogen atom transfer versus proton coupled electron transfer mechanism of gallic acid with different peroxy radicals
Аутори: Milenkovic, Dejan
Đorović Jovanović, Jelena
Petrović, Vladimir
Avdović, Edina
Marković, Zoran
Часопис: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Датум издавања: 1-феб-2018
Сажетак: © 2017, Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary. Reactions of gallic acid (GA) with alkyl peroxy radicals (methylperoxy, ethylperoxy, iso-propylperoxy, and tert-butylperoxy) were simulated using density functional theory. The reaction is taking place in the way that hydrogen of hydroxy group of GA is transferred to the oxygen of each of peroxy radical. A newly formed radical is stabilized with delocalization of spin density over entire molecule, while the harmful peroxy radical is neutralized. These simple reactions can occur by two different, non-exclusive mechanisms: hydrogen atom transfer and proton coupled electron transfer. The competition between these mechanisms depends on both the solvent and the nature the free radicals. The main differences of these mechanisms are described, together with corresponding thermodynamic and kinetic consequences. The potency of this antioxidative action was thermodynamically and kinetically estimated for hydrogen atom transfer (HAT) and proton coupled electron transfer (PCET) mechanisms. The first one was estimated by calculating bond dissociation energy (ΔGBDE), while the second one was examined using the activation barriers necessary for this action (transition state theory (TST)), as well as using the zero-curvature tunneling effect (ZCT). Additionally, the analysis of single occupied molecular orbitals (SOMOs) in transition states was used to examine differences between HAT and PCET mechanisms.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11267
Тип: journal article
DOI: 10.1007/s11144-017-1286-8
ISSN: 18785190
SCOPUS: 85030850146
Налази се у колекцијама:Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

58

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.