Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11446
Назив: Analysis of ball-burnishing impact on barrier properties of wood workpieces
Аутори: Vukelic, Djordje
Tadić B.
Dzunic, Dragan
Kocovic V.
Brzakovic L.
Zivkovic M.
Šimunovic̈ G.
Часопис: International Journal of Advanced Manufacturing Technology
Датум издавања: 1-сеп-2017
Сажетак: © 2017, Springer-Verlag London. Analyzed in this paper are barrier properties of wood specimens treated by ball burnishing. For the purpose of experimental investigation, special device was designed which allows continuous monitoring of the volume of water absorbed by specimen within particular time intervals. The device allows water pressurized at 3 bar to efficiently penetrate specimen internal structure over its burnished/non-burnished surface interface. The experimental investigation encompassed six types of wood—beech, acacia, walnut, oak, linden, and ash tree. Comparative analysis was performed to establish relative resistance to water penetration in burnished and non-burnished specimens, as well as the quantities of water volume absorbed over time. The results indicate that ball burnishing is capable of enhancing barrier properties in all of the examined types of wood.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11446
Тип: journal article
DOI: 10.1007/s00170-017-0134-3
ISSN: 02683768
SCOPUS: 85013131037
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

58

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.