Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11479
Назив: Effect of Circulation Chamber Dimensions on Aerosol Delivery Efficiency of a Commercial Dry Powder Inhaler Aerolizer®
Аутори: Tuteric T.
Vulović A.
Cvijić G.
Ibric S.
Filipovic, Nenad
Датум издавања: 2017
Сажетак: © 2017 IEEE. Aim of this study was to analyze how modifications in circulation chamber dimensions affect aerosol particle deposition in a Dry Powder Inhaler (DPI) Aerolizer®. Combining computational fluid dynamics (CFD), for simulation of fluid flow (air), with discrete phase model (DPM) for particles simulation, we can better understand particle dispersion within inhalers air flow field. Input in the simulation was 20mg of aerosol particles with initial velocity of 11,79166m/s. Dimension change influences maximum velocities, as well as percentage of deposited particles. Based on these information we were able to calculate the number of particles on the outlet and compare efficiency reduction when circulation chamber height increased. Knowledge obtained in this way can help in device performance optimization.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11479
Тип: conferenceObject
DOI: 10.1109/BIBE.2017.00011
SCOPUS: 2-s2.0-85049539998
Налази се у колекцијама:Faculty of Engineering, Kragujevac

Број прегледа

65

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.