Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11551
Назив: Morphometric variations among Astacus astacus populations from different regions of the Balkan Peninsula
Аутори: Đuretanović, Simona
Jaklic M.
Milošković, Aleksandra
Radojković N.
Radenković, Milena
Simić, Vladica
Maguire I.
Датум издавања: 2017
Сажетак: © 2016, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. The morphometric variation among several populations of Astacus astacus from different regions of the Balkan Peninsula was studied based on a large set of morphometric parameters per crayfish. Differences in morphometry among populations from ten water bodies in Serbia, Slovenia and Albania were tested using a multiple discriminant analysis. Analyses included twenty-two morphometric parameters per crayfish. The most discriminant characteristics for separating males among populations were weight, head width (HEW), width of the carapace at the hind edges (CEW) and claw length (CLL), and for female populations those were abdomen length (ABL), rostrum width (ROW), total length (TL), claw length (CLL) and claw width (CLW). Our results improve the existing knowledge about the noble crayfish morphology, show clear differentiation between populations from various aquatic ecosystems and reflect geographical separation.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11551
Тип: article
DOI: 10.1007/s00435-016-0331-x
ISSN: 0720-213X
SCOPUS: 2-s2.0-84994700840
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

82

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.