Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11587
Назив: A rigid multibody method for free vibration analysis of beams with variable axial parameters
Аутори: Nikolić, Aleksandar
Šalinić, Slaviša
Датум издавања: 2017
Сажетак: © SAGE Publications. This paper presents a new approach to the problem of determining the frequencies and mode shapes of Euler-Bernoulli tapered cantilever beams with a tip mass and a spring at the free end. The approach is based on the replacement of the flexible beam by a rigid multibody system. Beams with constant thickness and exponentially and linearly tapered width, as well as double-tapered cantilever beams are considered. The influence of the tip mass, stiffness of the spring, and taper on the frequencies of the free transverse vibrations of tapered cantilever beams are examined. Numerical examples with results confirming the convergence and accuracy of the approach are given.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11587
Тип: article
DOI: 10.1177/1077546315575818
ISSN: 1077-5463
SCOPUS: 2-s2.0-85006456195
Налази се у колекцијама:Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo

Број прегледа

106

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.