Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11615
Назив: Theoretical analysis of the experimental UV-Vis absorption spectra of some phenolic schiff bases
Аутори: Đorović Jovanović, Jelena
Marković, Zoran
Petrović, Zorica
Simijonović, Dušica
Petrović, Vladimir
Датум издавања: 2017
Сажетак: © Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. The time-dependent density functional theory (TDDFT) was applied in conjunction with the natural bond orbital analysis to examine the UV-Vis properties of 10 phenolic Schiff bases. The calculations were performed with different functionals, but main discussion refers to results obtained at the B3LYP/6-311+G(d, p) level of theory. The approach based on the natural localised molecular orbital clusters indicates similar behaviour formajority of examined compounds. The HOMO (“highest occupied molecular orbital”) cluster is delocalised over the ring which is electron richer, the HOMO-1 cluster is spread over the other ring, whereas the LUMO(“lowest unoccupied molecular orbital”) cluster is situated on the imino group. The two bands at long wavelengths correspond to the HOMO→LUMO and HOMO-1 → LUMO transitions, i. e. from both A and B rings to the imino group. The next band originates from a transition fromthe imino group to the imino group. The band at the smallest wavelengths originates from a transition fromthe A ring to the A ring, or from the B ring to the B ring. Our findings are in very good agreement with the existing literature data.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11615
Тип: article
DOI: 10.1080/00268976.2017.1324183
ISSN: 0026-8976
SCOPUS: 2-s2.0-85019103254
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

160

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.