Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11975
Назив: Investigation of the antioxidant and radical scavenging activities of some phenolic Schiff bases with different free radicals
Аутори: Marković, Zoran
Đorović Jovanović, Jelena
Petrović, Zorica
Petrović, Vladimir
Simijonović, Dušica
Часопис: Journal of Molecular Modeling
Датум издавања: 1-нов-2015
Сажетак: © 2015, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. The antioxidant properties of some phenolic Schiff bases in the presence of different reactive particles such as •OH, •OOH, (CH2=CH−O−O•), and -•O2 were investigated. The thermodynamic values, ΔHBDE, ΔHIP, and ΔHPA, were used for this purpose. Three possible mechanisms for transfer of hydrogen atom, concerted proton−electron transfer (CPET), single electron transfer followed by proton transfer (SET-PT), and sequential proton loss electron transfer (SPLET) were considered. These mechanisms were tested in solvents of different polarity. On the basis of the obtained results it was shown that SET-PT antioxidant mechanism can be the dominant mechanism when Schiff bases react with radical cation, while SPLET and CPET are competitive mechanisms for radical scavenging of hydroxy radical in all solvents under investigation. Examined Schiff bases react with the peroxy radicals via SPLET mechanism in polar and nonpolar solvents. The superoxide radical anion reacts with these Schiff bases very slowly.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11975
Тип: article
DOI: 10.1007/s00894-015-2840-9
ISSN: 16102940
SCOPUS: 84945312596
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

92

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.