Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12201
Назив: The influence of certain molecular descriptors of fecal elimination of angiotensin II receptor antagonists
Аутори: Trbojevic-Stanković J.
Odovic J.
Jelic, Ratomir
Nešić D.
Stojimirovic B.
Часопис: Archives of Biological Sciences
Датум издавања: 1-јан-2015
Сажетак: Angiotensin II receptor antagonists (ARBs) modulate the function of the renin-angiotensin-aldosterone system and are commonly prescribed antihypertensive drugs, especially in patients with renal failure. In this study, the relationship between several molecular properties of seven ARBs (candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan) and their fecal elimination data obtained from the literature were investigated. The ARB molecular descriptors were calculated using three software packages. Simple linear regression analysis showed the best correlation between fecal elimination data and lipophilicity descriptor, ClogP values (R<sup>2</sup> = 0.725). Multiple linear regression was applied to examine the correlation of ARBs' fecal elimination data with their lipophilicity and one additional, calculated descriptor. The best correlation (R<sup>2</sup> = 0.909 with an acceptable probability value, P < 0.05) was established between the ARB fecal elimination data and their lipophilicity and aqueous solubility data. Applying computed molecular descriptors for evaluating drug elimination is of great importance in drug research.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12201
Тип: Article
DOI: 10.2298/ABS141104011T
ISSN: 03544664
SCOPUS: 84937440347
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

19

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.