Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12290
Назив: Use of diethanolammonium-tetrachloridopalladate(II) complex in bioorganic modelling as artificial metallopeptidase in the reaction with N-acetylated L-methionylglycine dipeptide. NMR and DFT study of the hydrolytic reaction
Аутори: Petrović, Vladimir
Simijonović, Dušica
Petrović, Zorica
Датум издавања: 2014
Сажетак: Hydrolytic activity of diethanolammonium-tetrachloridopalladate(II) complex was tested in the reaction with AcMet-Gly at pH = 2.0 and 60 C. The reaction was monitored using 1H NMR spectroscopy, during the course of 45 h. It was shown that regioselective cleavage of amide bond involving the carboxylic group of methionine is achieved under these experimental conditions. DFT study was performed, in order to explore the mechanism of this hydrolytic reaction. This study contributes to a better understanding of the mechanism of the peptide bond hydrolysis of the methionine-containing peptides, and generally interaction of Pd(II) with -SR groups of biological relevant molecules. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12290
Тип: article
DOI: 10.1016/j.molstruc.2013.12.026
ISSN: 0022-2860
SCOPUS: 2-s2.0-84891754938
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac
Institute for Information Technologies, Kragujevac

Број прегледа

147

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.