Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12428
Назив: Effect of electrodeposition current density on the microstructure and magnetic properties of nickel-cobalt-molybdenum alloy powders
Аутори: Pešić O.
Spasojevic M.
Jordović, Branka
Spasojević P.
Maricic, Aleksa
Часопис: Science of Sintering
Датум издавања: 1-јан-2014
Сажетак: Nanostructured nickel-cobalt-molybdenum alloy powders were electrodeposited from an ammonium sulfate bath. The powders mostly consist of an amorphous phase and a very small amount of nanocrystals with an mean size of less than 3 nm. An increase in deposition current density increases the amorphous phase percentage, the density of chaotically distributed dislocations and internal microstrains in the powders, while decreasing the mean nanocrystal size. The temperature range over which the structural relaxation of the powders deposited at higher current densities occurs is shifted towards lower temperatures. A change in relative magnetic permeability during structural relaxation is higher in powders deposited at higher current densities. Powder crystallization takes place at temperatures above 700oC. The formation of the stable crystal structure causes a decrease in relative magnetic permeability.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12428
Тип: article
DOI: 10.2298/SOS1401117P
ISSN: 0350820X
SCOPUS: 84899682147
Налази се у колекцијама:Faculty of Technical Sciences, Čačak

Број прегледа

61

Број преузимања

1

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
0350-820X1401117P.pdf569.12 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.