Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12613
Назив: Genotype × Environment × Management (G×E×M) Impacts on Grain Yield and Quality of Spring Malting Barley (Hordeum vulgare)
Аутори: Stupar V.
Dalovic I.
Knežević D.
Madic, Milomirka
Paunović A.
Часопис: International Journal of Agriculture and Biology
Датум издавања: 1-јан-2021
Сажетак: © 2021 Friends Science Publishers Agronomic management and environment affect malting barley yield and quality. The objective of this study was to determine optimum agronomic practices (cultivar, fertilization, and seeding rate) for yield and quality of malting barley. A study was conducted during 2012–2014 in the region of Požarevac, southeastern Serbia, to evaluate the weather-dependent effect of seeding rate (S1=350, S2=450 and S3=550 seeds m–2) and nitrogen fertilization rate (N1=45, N2=75, N3=95 and N4=135 kg N ha–1) on the yield and quality of spring malting barley cultivars ('Novosadski 448', 'Novosadski 456', 'Dunavac' and 'Jadran'). Increasing seeding rate had a significantly negative effect on the quality, whereas the effect on yield was dependent upon weather during the growing season. Grain yield and grain protein content significantly increased with an increase in nitrogen rate up to 135 kg N ha–1. The optimum nitrogen rate for the average thousand-kernel weight and percentage of kernels ≥ 2.5mm in all years was 75 kg N ha–1, and for test weight 105 kg N ha–1. Germinative energy depended on genotype and weather conditions, whereas seeding and nitrogen rates had a significant effect only during the first year. Results indicated that seedingrates above 350 seeds m–2 and nitrogen rates above 75 kg N ha–1 led to substantial grain quality deterioration in barley cultivars.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12613
Тип: article
DOI: 10.17957/IJAB/15.1668
ISSN: 15608530
SCOPUS: 85100684776
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

72

Број преузимања

2

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.