Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12728
Назив: Potential Antitumor Effect of Newly Synthesized Dinuclear1,5-Naphthyridine-Bridging Palladium(II) Complexes
Аутори: Boskovic, Miladin
Franich Anđela
Rajković, Snežana
Jovanovic, Marina
Jurisevic, Milena
Gajovic, Nevena
Jovanovic, Marina
Arsenijevic, Nebojsa
Jovanovic, Ivan
Zivkovic, Marija
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 Wiley-VCH GmbH Five new dinuclear palladium(II) complexes with general formula, [{Pt(L)Cl}2(μ-1,5-nphe)](NO3)2 (L is ethylenediamine (en), (±)-1,2-propylenediamine (1,2-pn), trans-(±)-1,2-diaminocyclohexane (dach), 1,3-propylenediamine (1,3-pd), (±)-1,3-pentanediamine (1,3-pnd) and 1,5-nphe is bridging 1,5-naphthyridine ligand) were synthesised and spectroscopically characterized. In vitro cytotoxic activity of these complexes was evaluated against mouse mammary carcinoma (4T1), colon (CT26), lung cancer cells (LLC1) and melanoma (B16-F10) as well as human lung adenocarcinoma (A549), mammary carcinoma (MDA-MB-468), and colon cancer (HCT 116). The investigated complexes reduced viability of tumor cells in dose dependent manner. Dinuclear Pd(II) complexes act less cytotoxic toward tumor cells, compare to cisplatin, but also have greater selectivity toward mesenchymal stem cells. The potential mechanism of cell death of tumor cells treated with palladium(II) 1,5-naphthyridine dinuclear complexes is enhanced apoptosis, facilitated by down-regulation of anti-apoptotic Bcl-2 and up-regulation of pro-apoptotic Caspase-3.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12728
Тип: article
DOI: 10.1002/slct.202002350
SCOPUS: 2-s2.0-85090992713
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

104

Број преузимања

3

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.