Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12842
Назив: The functional food production: Application of stinging nettle leaves and its extracts in the baking of a bread
Аутори: Đurović, Saša
Vujanović M.
Radojković M.
Filipović, Jelena
Filipovic, Vladimir
Gašić, Uroš
Tesic, Zivoslav
Mašković, Pavle
Zeković Z.
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2019 Elsevier Ltd Stinging nettle is an annual plant. This plant is known for applications in folk medicine, and as the human diet. The stinging nettle leaves has been used to obtain extracts, which are expected to be with a high content of biologically active compounds. Prepared microwave extracts were applied in the formulation of the functional products. The article completes preparation of the bread with addition of the stinging nettle leaves and its extract, and bread's composition in phenolic acids, flavonoids, micro elements, and macro elements. The biological activity of the prepared bread samples showed significant antioxidant activity. This was especially true against DPPH radicals. It has been shown that it holds a high cytotoxic activity. Leaves themselves decreased the quality of the bread, while the extract improved the quality. It was sensorially confirmed. The article concluded that the extract substitutes leaves in bread as a product of a high benefit.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12842
Тип: article
DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.126091
ISSN: 0308-8146
SCOPUS: 2-s2.0-85077238382
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

130

Број преузимања

5

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.