Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12866
Назив: Combining fruit quality and main antioxidant attributes in the sour cherry: The role of new clonal rootstock
Аутори: Milošević, Tomo
Milošević, Nebojša
Mladenovic, Jelena
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020 Elsevier B.V. In 2018 and 2019, we evaluated the influence of seven clonal rootstocks (Colt, MaxMa 14, Krymsk 6, Adara, Cigančica, Gisela 5 and Gisela 6) with different vigour on the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), total anthocyanin content (TAc), total antioxidant capacity (TAC) and main fruit physical properties of ‘Šumadinka’ sour cherry. In particular, ‘Šumadinka’ on Gisela 5, especially on Gisela 6 had the highest fruit and stone weight, fruit dimensions and ripening index (RI) value. MaxMa 14 as a semi-dwarf rootstock induced the best values of all phenolic compounds evaluated and TAC, whereas Gisela 5 as a dwarf rootstock promoted the poorest levels of these compounds and antioxidant activity. Krymsk 6 and Colt induced the highest and similar flesh rate, whereas Adara promoted the lowest. Cigančica induced the highest soluble solids content (SSC) and titratable acidity (TA), but poor phenolic compounds content and antioxidant activity. In general, the more vigorous rootstocks produced significantly lower fruit weight, fruit size, SSC and TA, but induced better content of phenolic compounds in comparison with semi-dwarf and dwarf rootstocks, respectively.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12866
Тип: article
DOI: 10.1016/j.scienta.2020.109236
ISSN: 0304-4238
SCOPUS: 2-s2.0-85078429950
Налази се у колекцијама:Faculty of Agronomy, Čačak

Број прегледа

134

Број преузимања

6

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.