Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12870
Назив: Predictors of antibiotic utilization among intensive care unit patients
Аутори: Jankovic V.
Jankovic, Slobodan
Folic, Marko
Djordjevic Z.
Датум издавања: 2020
Сажетак: © 2020, © 2020 Edizioni Scientifi che per l'Informazione su Farmaci e Terapia. Increased antibiotic utilization in hospital is linked to higher total treatment costs, together with increased length of stay, surgery and emergency admission. The aim of our retrospective cohort study was to investigate predictors of antibiotic utilization per single patient from an intensive care unit (ICU) of a tertiary care, university hospital in Serbia. Average utilization of antibiotics per patient was 23.9 ± 20.4 defined daily doses (DDDs). Diagnosis of systemic infection increased antibiotics utilization per patient for 10.0 DDDs, positive blood culture for 5.4 DDDs, isolation of Pseudomonas spp. for 19.5 DDDs, isolation of Acinetobacter spp. for 6.3 DDDs and injury for 7.3 DDDs per patient. Each new day of hospitalization and each additional drug prescribed increased utilization for further 0.3 DDDs and 1.2 DDDs, respectively. Appropriate and limited use of antibiotics in ICU is of key importance for preserving their effectiveness and decrease of bacterial resistance.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12870
Тип: article
DOI: 10.1080/1120009X.2020.1720342
ISSN: 1120-009X
SCOPUS: 2-s2.0-85079180139
Налази се у колекцијама:Faculty of Medical Sciences, Kragujevac

Број прегледа

91

Број преузимања

4

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.